BIDPRENTENVERZAMELING JACQUES BOGAERTS (1942-2017)

AD PERPETUAM REI MEMORIAM
(TER EEUWIGE GEDACHTE)
Jaques

Ik ben Jacqueline Goossens.

Ter nagedachtenis aan mijn overleden echtgenoot Jacques Bogaerts (1942-2017) zet ik zijn hobby en levenswerk verder, namelijk het verzamelen van bidprenten.

Ook ik maak deel uit van deze groep onbaatzuchtige verzamelaars van o.a. bidprentjes.


Omdat de verzamelingen wel zr groot geworden zijn heeft de groep beslist om in de toekomst de afdelingen te decentraliseren op elk een afzonderlijke webruimte, en deze onderling aan elkaar te linken. Voor de rest blijft alles gelijk, en verzamelen en publiceren wij verder als voorheen.

Gegevensbeheerder:
Serge Bogaerts

Applicatiebeheerder:
Peter van der Schot


Schenken en ruilen van bidprenten:
Goossens Jacqueline
Molenstraat 51
1570 Vollezele

e-mail:
CONTACT (via zoon SERGE)

Deze website is en blijft met de centrale database verbonden, maar is ook autonoom te consulteren.