Zoeken en raadplegen

Onze database bevat momenteel de gegevens van 224.398 personen. U kunt op verschillende manieren in deze gegevens zoeken. Ook kunt u een aantal vaste overzichten raadplegen.

Personen kunt u zoeken op basis van de naam van de persoon danwel op basis van de geboorteplaats of de plaats van overlijden van de persoon.

Er zijn drie vaste overzichten op te roepen:
- Religieuzen;
- Jongeren (personen die bij overlijden jonger dan 16 jaar waren);
- Personen die bij overlijden minimaal 100 jaar waren.

Gebruik de onderstaande knoppen op naar de diverse zoek- en raadpleegmogelijkheden te gaan.